Voordelig krediet, waar moet je op letten?

500x500

Niet iedereen realiseert zich bij het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening dat het geld dat men in handen krijgt, duur betaald geld is. Naast het bedrag dat men in handen krijgt, moet men ook een rentevergoeding over het openstaande bedrag betalen aan de geldverstrekker.

Deze rente varieert nogal, namelijk onder meer in de tijd, per leenvorm en per geldverstrekker. Het loont dus zeker de moeite om wanneer u een krediet wenst de diverse mogelijkheden en aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Rente over krediet

Wanneer u een krediet heeft afgesloten, dan betaalt u periodiek een bedrag terug dat bestaat uit een deel van het geleende bedrag plus de rente hierover. Dit rentebedrag kan een vast maar ook een variabel gegeven zijn, want men kan namelijk kiezen voor een vaste of variabele rente. Wanneer men kiest voor een variabele rente, dan kan het te betalen rentebedrag dus hoger of lager worden dan dat het nu is. Een vaste rente kan men voor de hele looptijd van de lening afspreken, maar ook voor een bepaalde periode.


  • Normaliter wordt bij een persoonlijke lening een looptijd afgesproken die vastligt, dus wanneer de rente niet vastligt en tussentijds hoger of lager wordt, dan verandert daarmee het periodebedrag.
  • Bij een doorlopend krediet betaalt u normaliter een vast bedrag per periode terug en meestal is dit minimaal 1,5 % of 2 % van de openstaande som of de hoofdsom. Wanneer de rente dus verandert, dan blijft meestal het periodebedrag toch hetzelfde.

Wat is een voordelig krediet

Een voordelig krediet is dus in feite een krediet met een zo laag mogelijke rente. Of men kiest voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, is een keuze die men in beginsel niet van de gehanteerde rente moet laten afhangen. De keuze voor de ene of de andere vorm van geld lenen wordt meestal gemaakt op basis van het doel waarvoor het geld nodig is. Wanneer deze keuze gemaakt is, dan kan men de rentetarieven bij de verschillende aanbieders van zowel doorlopende kredieten als persoonlijke leningen met elkaar vergelijken. Enkele tips met betrekking tot punten waarop men moet letten zijn:

  • Let niet alleen op de rentestand die nu geldt, maar ook op de voorwaarden die erbij horen.
  • Kijk goed naar de periode waarvoor de rente die nu wordt geboden, geldt.
  • Kiest men voor zekerheid, dan is een vaste rente aan te bevelen, maar let altijd op of een vaste rente echt vast is.
  • Een variabele rente is nu misschien lager dan een vaste rente, maar brengt ook risico met zich mee als de marktrente stijgt.
  • Wordt de rente over het openstaand saldo berekend voorafgaand aan of na de betalingsperiode.
  • Moet men om een lening te nemen, ook verplicht een bankrekening openen met alle bijkomende kosten vandien.
    Oriƫnteer u dus goed en vergelijk heel nauwgezet alle aangeboden kredieten om de keuze voor een echt voordelig krediet te kunnen maken.