Met een BKR registratie een krediet aanvragen

500x500

De termen krediet en BKR gaan vaak hand in hand. Op het moment dat u een kredietaanvraag doet bij een door het BKR erkende geldverstrekker, dan zal deze ook verplicht een toetsing bij het BKR doen. Tegenwoordig komt men overal publicitaire uitingen tegen met boodschappen zoals: ondanks BKR registratie toch een krediet.

Wat betekent dit nu eigenlijk voor u wanneer u een krediet wilt?

Het aanvragen van een krediet

Met een krediet wordt in deze context in het bijzonder een persoonlijke lening of doorlopend krediet bedoeld. Wanneer men extra financiële ruimte nodig heeft of een uitgave moet doen waarvoor men zelf niet voldoende budget heeft, dan kan men een krediet of lening aanvragen bij een geldverstrekker. Deze geldverstrekker bepaalt of u op basis van uw inkomen, vaste lasten en gezinssituatie het gewenste krediet bij hem kunt krijgen. Daarnaast doet iedere door het BKR geregistreerde geldverstrekker verplicht een BKR toetsing, maar wat houdt deze nu eigenlijk in?

De BKR registratie en de toetsing

Het BKR registreert alle kredietgegevens en persoonsgegevens van mensen die een krediet afsluiten bij een door het BKR erkende geldverstrekker. Het betreft alle doorlopende kredieten, persoonlijke leningen, creditcards, kopen op afbetaling, krediet op de lopende rekening en vele GSM-abonnementen. Dit houdt in dat nagenoeg iedere Nederlander wel een BKR-registratie bij zijn naam heeft staan. Deze neutrale registratie houdt echter op zich het verkrijgen van een nieuw krediet niet tegen.

Erkende Kredietverstrekkers

Daarnaast zijn de erkende geldverstrekkers ook verplicht om betalingsproblemen met leningen en kredieten aan het BKR door te geven. Op basis hiervan krijgt men in voorkomende gevallen van betalingsachterstanden een negatieve registratie, een zogenoemde codering. Wanneer uit de toetsing een negatieve registratie blijkt, dan kan dit betekenen dat een kredietaanvraag om deze reden niet gehonoreerd wordt.
De BKR toetsing is niet meer of minder dan het opvragen bij het BKR van gegevens over het leengedrag en aflosgedrag van de persoon die een kredietaanvraag doet. Op basis van de informatie die de geldverstrekker van het BKR krijgt, beoordeelt de geldverstrekker dus of hij wel of niet een krediet verleent.

Een krediet aanvragen wanneer u een BKR registratie heeft

Wanneer u dus een neutrale BKR registratie bij uw naam heeft staan, houdt dit enkele feit op geen enkele wijze het verkrijgen van een krediet tegen. Anders wordt het in het geval van een negatieve registratie oftewel codering. Iedere geldverstrekker gaat hier anders mee om. In ieder geval betekent een negatieve codering dat er al problemen zijn geweest met de afbetaling van een lening. Sommige geldverstrekkers willen zo veel mogelijk risico voorkomen en wijzen uw kredietaanvraag pertinent af. Er zijn ook kredietverleners die naar de achtergrond van de codering kijken en op basis daarvan beoordelen of ze u toch een krediet willen verstrekken. Omdat men er in dit geval vanuit gaat dat men met u meer risico loopt ten aanzien van afbetaling dan met iemand met een neutrale BKR registratie, kan dit wel een wat hogere rente tot gevolg hebben.

Geld Lenen Met Een BKR Registratie? Geen Probleem!

bkr-logoGeld lenen met een BKR registratie hoeft geen probleem te zijn!
Bijna alle leningen van particulieren, dus ook hypotheken, worden door het Bureau Krediet Registratie, ook wel BKR genoemd, geregistreerd. Dit bureau is gevestigd in Tiel en is opgericht door banken en andere geldverstrekkers om overkreditering tegen te gaan en om betalingsachterstanden te registreren. Ruim 9.000.000 ( negen miljoen ) Nederlanders staan geregistreerd bij deze databank. Elke bank of financieringsinstelling die geld uitleent aan particulieren is verplicht om vooraf een toetsing bij het BKR te doen en, als de lening wordt gesloten, deze bij dit bureau aan te melden. Iedereen die geld, van een in Nederland toegelaten bank of volmacht geleend heeft, heeft een zogenaamde positieve registratie bij het BKR. Zo’n BKR registratie is geen probleem voor het verkrijgen van een nieuwe lening.

Betalingsachterstanden Worden Gemeld Bij Het BKR!

De aangesloten geldgevers zijn tevens verplicht om betalingsachterstanden van meer dan 2 maanden te melden. Op deze manier kan worden voorkomen dat een klant verder in de financiële problemen komt door het ene gat met het andere te vullen. Elke bank heeft zijn eigen acceptatie richtlijnen.
Er zijn banken die, ook al is er een betalingsachterstand ontstaan van “enkele euro’s” bij een verzendhuiskrediet beslist niets willen doen. Ook zijn er geldgevers die verder willen kijken dan alleen de negatieve registratie. Die willen het verhaal achter de ontstane registratie horen en kunnen in sommige gevallen wel een nieuwe lening verstrekken.
Als u een negatieve registratie heeft, leg daarom dan altijd duidelijk uit hoe deze ontstaan is.

Wat is uw maximale hypotheek?
Op deze vraag krijgt u direct antwoord
als u onderstaande vragen invult:
Bruto inkomen € per jaar, inclusief vakantietoeslag
Bruto inkomen partner € per jaar, inclusief vakantietoeslag