Met een BKR registratie een krediet aanvragen

500x500

De termen krediet en BKR gaan vaak hand in hand. Op het moment dat u een kredietaanvraag doet bij een door het BKR erkende geldverstrekker, dan zal deze ook verplicht een toetsing bij het BKR doen. Tegenwoordig komt men overal publicitaire uitingen tegen met boodschappen zoals: ondanks BKR registratie toch een krediet.

Wat betekent dit nu eigenlijk voor u wanneer u een krediet wilt?

Het aanvragen van een krediet

Met een krediet wordt in deze context in het bijzonder een persoonlijke lening of doorlopend krediet bedoeld. Wanneer men extra financiële ruimte nodig heeft of een uitgave moet doen waarvoor men zelf niet voldoende budget heeft, dan kan men een krediet of lening aanvragen bij een geldverstrekker. Deze geldverstrekker bepaalt of u op basis van uw inkomen, vaste lasten en gezinssituatie het gewenste krediet bij hem kunt krijgen. Daarnaast doet iedere door het BKR geregistreerde geldverstrekker verplicht een BKR toetsing, maar wat houdt deze nu eigenlijk in?

De BKR registratie en de toetsing

Het BKR registreert alle kredietgegevens en persoonsgegevens van mensen die een krediet afsluiten bij een door het BKR erkende geldverstrekker. Het betreft alle doorlopende kredieten, persoonlijke leningen, creditcards, kopen op afbetaling, krediet op de lopende rekening en vele GSM-abonnementen. Dit houdt in dat nagenoeg iedere Nederlander wel een BKR-registratie bij zijn naam heeft staan. Deze neutrale registratie houdt echter op zich het verkrijgen van een nieuw krediet niet tegen.

Erkende Kredietverstrekkers

Daarnaast zijn de erkende geldverstrekkers ook verplicht om betalingsproblemen met leningen en kredieten aan het BKR door te geven. Op basis hiervan krijgt men in voorkomende gevallen van betalingsachterstanden een negatieve registratie, een zogenoemde codering. Wanneer uit de toetsing een negatieve registratie blijkt, dan kan dit betekenen dat een kredietaanvraag om deze reden niet gehonoreerd wordt.
De BKR toetsing is niet meer of minder dan het opvragen bij het BKR van gegevens over het leengedrag en aflosgedrag van de persoon die een kredietaanvraag doet. Op basis van de informatie die de geldverstrekker van het BKR krijgt, beoordeelt de geldverstrekker dus of hij wel of niet een krediet verleent.

Een krediet aanvragen wanneer u een BKR registratie heeft

Wanneer u dus een neutrale BKR registratie bij uw naam heeft staan, houdt dit enkele feit op geen enkele wijze het verkrijgen van een krediet tegen. Anders wordt het in het geval van een negatieve registratie oftewel codering. Iedere geldverstrekker gaat hier anders mee om. In ieder geval betekent een negatieve codering dat er al problemen zijn geweest met de afbetaling van een lening. Sommige geldverstrekkers willen zo veel mogelijk risico voorkomen en wijzen uw kredietaanvraag pertinent af. Er zijn ook kredietverleners die naar de achtergrond van de codering kijken en op basis daarvan beoordelen of ze u toch een krediet willen verstrekken. Omdat men er in dit geval vanuit gaat dat men met u meer risico loopt ten aanzien van afbetaling dan met iemand met een neutrale BKR registratie, kan dit wel een wat hogere rente tot gevolg hebben.

Voordelig krediet, waar moet je op letten?

Niet iedereen realiseert zich bij het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening dat het geld dat men in handen krijgt, duur betaald geld is. Naast het bedrag dat men in handen krijgt, moet men ook een rentevergoeding over het openstaande bedrag betalen aan de geldverstrekker.

Deze rente varieert nogal, namelijk onder meer in de tijd, per leenvorm en per geldverstrekker. Het loont dus zeker de moeite om wanneer u een krediet wenst de diverse mogelijkheden en aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Rente over krediet

Wanneer u een krediet heeft afgesloten, dan betaalt u periodiek een bedrag terug dat bestaat uit een deel van het geleende bedrag plus de rente hierover. Dit rentebedrag kan een vast maar ook een variabel gegeven zijn, want men kan namelijk kiezen voor een vaste of variabele rente. Wanneer men kiest voor een variabele rente, dan kan het te betalen rentebedrag dus hoger of lager worden dan dat het nu is. Een vaste rente kan men voor de hele looptijd van de lening afspreken, maar ook voor een bepaalde periode.


  • Normaliter wordt bij een persoonlijke lening een looptijd afgesproken die vastligt, dus wanneer de rente niet vastligt en tussentijds hoger of lager wordt, dan verandert daarmee het periodebedrag.
  • Bij een doorlopend krediet betaalt u normaliter een vast bedrag per periode terug en meestal is dit minimaal 1,5 % of 2 % van de openstaande som of de hoofdsom. Wanneer de rente dus verandert, dan blijft meestal het periodebedrag toch hetzelfde.

Wat is een voordelig krediet

Een voordelig krediet is dus in feite een krediet met een zo laag mogelijke rente. Of men kiest voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, is een keuze die men in beginsel niet van de gehanteerde rente moet laten afhangen. De keuze voor de ene of de andere vorm van geld lenen wordt meestal gemaakt op basis van het doel waarvoor het geld nodig is. Wanneer deze keuze gemaakt is, dan kan men de rentetarieven bij de verschillende aanbieders van zowel doorlopende kredieten als persoonlijke leningen met elkaar vergelijken. Enkele tips met betrekking tot punten waarop men moet letten zijn:

  • Let niet alleen op de rentestand die nu geldt, maar ook op de voorwaarden die erbij horen.
  • Kijk goed naar de periode waarvoor de rente die nu wordt geboden, geldt.
  • Kiest men voor zekerheid, dan is een vaste rente aan te bevelen, maar let altijd op of een vaste rente echt vast is.
  • Een variabele rente is nu misschien lager dan een vaste rente, maar brengt ook risico met zich mee als de marktrente stijgt.
  • Wordt de rente over het openstaand saldo berekend voorafgaand aan of na de betalingsperiode.
  • Moet men om een lening te nemen, ook verplicht een bankrekening openen met alle bijkomende kosten vandien.
    Oriënteer u dus goed en vergelijk heel nauwgezet alle aangeboden kredieten om de keuze voor een echt voordelig krediet te kunnen maken.

1000 Euro Lenen

Bij veel kredietverstrekkers kunt u hoge bedragen lenen. Soms kunnen die bedragen oplopen tot een paar ton. Maar u heeft niet altijd zo veel geld nodig. Een bedrag lenen van 1000 euro bestaat vaak ook tot de mogelijkheid. Wellicht wilt u 1000 euro lenen om een reparatie te doen of een goed moet vervangen worden. Ondanks dat het lenen van 1000 euro goed mogelijk is, maar let wel goed op de hoge rente die erboven op komt. Op het eerste gezicht lijkt de rente niet veel als je 1000 euro gaat lenen, maar in verhouding tot leningen van hoge bedragen is het wel aanzienlijk. Kijk dus vooral goed naar het percentage van de rente en voorwaarden bij 1000 euro lenen.

Snel Geld Lenen

Bij het lenen van 1000 euro komt ook het BKR bij kijken. Als u een BKR notering heeft kan er vaak geen lening worden verkregen bij de kredietverstrekker, ook niet bij het lenen van een laag bedrag zoals 1000 euro. Bij sommige bedrijven kunt u wel geld lenen ook als u een BKR notering heeft. Helaas hanteren bedrijven die geen BKR toetsing doen vaak een hogere rente. Hierdoor kan de rente nog hoger oplopen, terwijl de kosten voor een lening van 1500 euro vaak al erg hoog zijn. Bij het lenen van 1000 euro is het advies daarom om verschillende aanbieders van 1000 euro leningen goed met elkaar te vergelijken om onverwachte verassingen te voorkomen. Lukt het niet om een lening voor 1000 euro te vinden, dan zijn er nog verschillende opties mogelijk om 1000 euro te lenen. Allereerst, kijk of het mogelijk is om het geld bij elkaar te krijgen door te sparen. Dit is uiteraard alleen een optie als de uitgave pas over paar maanden hoeft te worden gemaakt. Als u direct geld nodig heeft, is het betalen met de creditcard eventueel een mogelijkheid. Daarnaast staan sommige bankrekeningen toe om een bedrag in het rood te staan. U kunt het bedrag dus ook via uw eigen bank proberen te betalen.

Direct Geld Lenen

Mensen die direct geld willen lenen gaan meestal naar de bank. Een bank is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het geven van kredieten en het in bewaring nemen van spaarkapitaal. Banken handelen binnen een wettelijk kader. Bij het direct geld lenen bij een bank kan je dit doen tegen vooraf duidelijk afgesproken voorwaarden en rente. Tegenwoordig kan men ook direct geld lenen zonder tussenkomst van een bank. Er zijn mensen die liever direct geld lenen zonder dat er een bank vereist is. Verschillende redenen kunnen hier een rol spelen, u hebt al schulden en uw inkomen is te laag waardoor de bank geen lening wilt verschaffen of u wilt liever geen privé gegevens doorgeven aan de bank, of de kosten en rente van de bank zijn te hoog, of wellicht wilt u een bedrag lenen dat groter is dan het bedrag dat de bank direct bereid is te lenen.


Snel Geld Lenen

Waar kunt u direct geld lenen zonder tussenkomst van een bank? Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden voor direct geld lenen. U kunt geld lenen bij familie of vrienden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit je directe familie en kennissenkring. U kent de mensen persoonlijk en soms is het mogelijk om een renteloze lening zo te krijgen. Een andere mogelijkheid voor direct geld lenen is het lenen van een onbekende particulier. Dit is een informele manier van lenen van iemand die je persoonlijk niet kent. Zo kan je via andere mensen die je kent proberen in contact te komen met iemand die bereid is om u direct geld te lenen. U kunt daarnaast proberen op internet een advertentie te plaatsen of iemand bereid is direct geld aan u te lenen. U kunt ook direct geld lenen bij uw werkgever. De baas kan u wellicht een voorschot geven op uw salaris. De aflossing van de geld lening wordt dan ingehouden op u volgend salaris. Dit vereist echter wel een goede vertrouwensbasis tussen werknemer en werkgever. Tenslotte kunt u geld lenen bij een pandjeshuis. Goederen met hoge waarde die in u bezit zijn kunt u in pand geven aan een pandjeshuis. De waarde van het goed wordt geschat en u krijgt hiervoor een geldbedrag voor terug. Voordeel van deze optie is dat u snel contant geld kunt verkrijgen. Het nadeel is wel dat het geldbedrag dat u zal ontvangen een stuk lager is dan het echte waarde van het goed, omdat een pandjeshuis ook winst moet maken.

Minikrediet Afsluiten

Er zijn verschillende manier om snel geld te lenen. De mogelijkheden van lenen op internet zijn eindeloos. Een van de mogelijkheden van geld lenen is een minikrediet. Bij verschillende kredietverstrekkers kunt u snel een offerte aanvragen voor een minikrediet. Vaak dient u uw netto inkomen op te geven en eventuele neveninkomsten van u of uw partner. Het bedrag dat u met de minikrediet kunt lenen wordt berekend aan de hand van uw burgerlijke staat en uw maandlasten.

Snel Geld Lenen Met Minikredieten

Een offerte voor een minikrediet is meestal gratis. Vraag daarom bij verschillende kredietaanbieders een offerte aan. Hiermee kunt u verschillende kredietaanbieders goed vergelijken en de risico’s van geld lenen met minikrediet doorzien. Het aanvragen van een minikrediet kan ook natuurlijk door een afspraak te maken met de kredietverstrekkers. Meestal bezoeken zij u dan thuis en proberen dan u de minikrediet te verkopen. Zorg u er dus voor dat u zich laat adviseren door een onafhankelijk persoon.

Geld Lenen Zonder BKR toetsing

Lenen zonder BKR

Bij verschillende bedrijven is het mogelijk om geld te lenen zonder BKR. Bovendien wordt vaak op dezelfde dag nog het geld op je rekening gestort. Dit is vooral handig als je erg krap zit en snel geld nodig wilt hebben. Informeer bij het lenen zonder BKR of het mogelijk is om het geld dezelfde dag nog op de rekening kan worden overgemaakt. Soms kan het wat langer duren doordat er bepaalde gegevens gecontroleerd moeten worden, zoals of u al leningen hebt lopen en hoeveel er geleend is in het verleden.

Snel Geld Lenen zonder BKR

Ondanks een negatief BKR kunt u nog geld lenen. Lenen zonder BKR van bedragen hoger dan 1000 euro zijn voor veel bedrijven geen probleem, vaak storten ze het bedrag nog dezelfde dag op uw rekening. Let er wel op dat u gaat lenen zonder BKR bij bedrijven die geen BKR controle uitvoeren.

Geld Lenen Met BKR Toets

Wanneer u bij het BKR staat geregistreerd, is het vaak lastig om te lenen bij een bank. U kunt nog wel een minikrediet afsluiten. Hiermee kunt u dan tot 500 euro lenen en dit staat vaak dezelfde dag nog op uw rekening. U moet echter dan wel binnen 15 tot 30 dagen de lening terugbetalen.
Snel Geld Lenen met BKR

Tegenwoordig zijn er bedrijven die geld lenen aan mensen met BKR registratie. De kredietverstrekkers zullen dan uw inkomen toetsten. Slechts weinig banken zijn er die geld lenen met BKR aan mensen met een uitkering. Op internet zijn er wel enkele aanbieders die mensen geld lenen zonder BKR. Voordat u gaat lenen met BKR is het aan te raden om na te gaan of de aanbieder wel betrouwbaar is. Als u arbeidsongeschikt bent en een bedrijf wilt beginnen met een lening zonder BKR, kunt u voor een staterskrediet kiezen. Over een starterskrediet hoeft u geen rente te betalen.

Geld Lenen Met Een BKR Registratie? Geen Probleem!

bkr-logoGeld lenen met een BKR registratie hoeft geen probleem te zijn!
Bijna alle leningen van particulieren, dus ook hypotheken, worden door het Bureau Krediet Registratie, ook wel BKR genoemd, geregistreerd. Dit bureau is gevestigd in Tiel en is opgericht door banken en andere geldverstrekkers om overkreditering tegen te gaan en om betalingsachterstanden te registreren. Ruim 9.000.000 ( negen miljoen ) Nederlanders staan geregistreerd bij deze databank. Elke bank of financieringsinstelling die geld uitleent aan particulieren is verplicht om vooraf een toetsing bij het BKR te doen en, als de lening wordt gesloten, deze bij dit bureau aan te melden. Iedereen die geld, van een in Nederland toegelaten bank of volmacht geleend heeft, heeft een zogenaamde positieve registratie bij het BKR. Zo’n BKR registratie is geen probleem voor het verkrijgen van een nieuwe lening.

Betalingsachterstanden Worden Gemeld Bij Het BKR!

De aangesloten geldgevers zijn tevens verplicht om betalingsachterstanden van meer dan 2 maanden te melden. Op deze manier kan worden voorkomen dat een klant verder in de financiële problemen komt door het ene gat met het andere te vullen. Elke bank heeft zijn eigen acceptatie richtlijnen.
Er zijn banken die, ook al is er een betalingsachterstand ontstaan van “enkele euro’s” bij een verzendhuiskrediet beslist niets willen doen. Ook zijn er geldgevers die verder willen kijken dan alleen de negatieve registratie. Die willen het verhaal achter de ontstane registratie horen en kunnen in sommige gevallen wel een nieuwe lening verstrekken.
Als u een negatieve registratie heeft, leg daarom dan altijd duidelijk uit hoe deze ontstaan is.

Wat is uw maximale hypotheek?
Op deze vraag krijgt u direct antwoord
als u onderstaande vragen invult:
Bruto inkomen € per jaar, inclusief vakantietoeslag
Bruto inkomen partner € per jaar, inclusief vakantietoeslag